Spoznaj WEM OCP

Ku klientom pristupujeme ako k rodine, preto Vám chceme predstaviť ľudí, ktorí sú nosnými piliermi našej spoločnosti a veríme, že budeme mať možnosť spoznať aj Vás.

Starostlivosť o majetok bohatých rodín, jednotlivcov, umelcov a úspešných športovcov zabezpečujeme prostredníctvom Wealth Managementu.

Táto služba sa vyznačuje vysokou komplexitou a odbornosťou. Našim klientom pomáhame identifikovať vhodné investičné príležitosti v súlade s ich cieľmi a očakávaniami. Výsledkom sú na mieru šité riešenia a individuálny prístup ku každému klientovi prostredníctvom Private Wealth Managerov ktorí si budujú s klientom nadštandardný, korektný a diskrétny vzťah.

583
Počet klientov na riadených portfóliách
14,04%
Anualizovaná výkonnosť WEM EQUITY US
12,12%
Anualizovaná výkonnosť WEM BALANCED
11,06%
Anualizovaný priemerný výkon nad alfu

Na analytickú činnosť používame Bloomberg Professional Terminal

Sme plne regulovaný subjekt NBS

Peter Štadler

CEO

Predtým ako založil vlastnú spoločnosť, bol v roku 2007 pri zrode finančno sprostredkovateľkej spoločnosti Efect Slovakia, ktorú rozbiehal spoločne s Filipom Jacekom. Na začiatku pôsobil na pozícii Business Process Executive, zodpovedný za samotné založenie a následne ako Executive director.

V roku 2014 sa rozhodol svoje niekoľkoročné skúsenosti z retailového prostredia pozdvihnúť na úroveň služieb wealth managementu, založiť Wealth Effect Management s.r.o. a zároveň prvú pobočku v zahraničí na bulharskom trhu. Jednou z hlavných ideí a priorít bolo priniesť osvetu a transparetnosť do sveta financií, čo vyústilo v roku 2017 do založenia obchodníka s cennými papiermi Wealth Effect Management o.c.p., a.s. Prostredníctvom vlastného portólio managementu a najmodernejších finančných nástrojov je spoločnosť schopná vytvárať  efektívne portfóliá a tým zabezpečiť pre klientov dlhodobý a kvalitný servis.

Eva Jahelka Filipp

COO

Do našej spoločnosti prišla ako jeden z najskúsenejších ľudí. Za svoje 13- ročné pôsobenie v oblasti privátneho bankovníctva pôsobila na rôznych pozíciách počnúc podporou predaja, cez produktový a projektový manažment a tvorbu procesov až po komplexný wealth management, kde zastávala v skupine KBC pozíciu Head of Wealth Management v ČSOB Private banking.

V našej spoločnosti zastáva pozíciu COO, kde úzko spolupracuje s naším CEO pri zastrešovaní organizačných procesov, práci s operačnými rizikami a nastavovaní štandardov spoločnosti. Súčasne  riadi náš interný tím ako Head of Wealth Department a v rámci business development-u je zodpovedná za budovanie vzťahov s externými partnermi a promovanie firemnej kultúry a vízie. Svoj výnimočný zmysel pre detail rovnako uplatňuje nielen pri riadení obchodného oddelenia ale i pri riadení projektov pre zlepšenie fungovania našej spoločnosti.

Michal Kováč

Head of Front Office

Bol už súčasťou tímu spoločnosti Efect od roku 2011 a následne stál pri zrode spoločnosti Wealth Effect Management. Svoje dlhoročné skúsenosti z kapitálového trhu využíva na pozícií Senior Wealth Advisora a aktuálne sa venuje primárne afluentným klientom. Svojimi znalosťami sa naďalej podieľa na rozvoji investičného oddelenia a v súčasnosti zastáva pozíciu Head of Front Office u obchodníka s cennými papiermi. Práve tam dokáže najviac realizovať svoju analytickú činnosť, či už je to pri podpore portfólio manažéra, alebo príprave vzdelávacích materiálov pre Wealth Department. Taktiež je členom dozornej rady a jedným z akcionárov spoločnosti.

Matej Bašťovanský

Head of Advisory

Patrí medzi hlavné osobnostné piliere spoločnosti, kde pôsobí od čias Efectu už od roku 2010 a bol rovnako pri zrode spoločnosti Wealth Effect Management. V súčasnosti okrem pozície Senior Wealth Advisora zároveň zastáva pozíciu Head of Advisory, ktorá má na starosti poradenské služby a klientský servis . Na zabezpečenie vysokej kvality týchto služieb stojí na čele servisného centra a má na starosti komunikáciu s tretími stranami a externými partnermi. V rámci vlastného rozvoja v spoločnosti sa stále venuje aj bežným klientom, no jeho zameranie prirodzene prešlo primárne na afluentnú klientelu využívajúcu služby wealth managementu. Je členom dozornej rady a taktiež jedným z akcionárov spoločnosti.

Jozef Fujka

Portfolio manager

Už počas štúdia na vysokej škole ako aj po jej ukončení pôsobil v niekoľkých správcovských spoločnostiach nielen Slovensku ale aj v Českej republike. Pred nástupom do našej spoločnosti nadobudol ďalšie znalosti  v renomovanej audítorskej spoločnosti. Jeho hlavným pracovným zameraním boli investície do verejne obchodovateľných cenných papierov spoločností, ktoré vykazovali výraznú disproporciu medzi vnútornou hodnotou a cenou na burze.  V rámci našej spoločnosti má na starosti zloženie a udržovanie portfólií, vyhľadávanie nových  investičných príležitostí a periodické ohodnocovanie spoločností, ktoré držíme v portfóliách.

Barbora Ambrušová

Administration

Do spoločnosti prišla ako skúsená administratívna posila. Jej úprimné a milé vystupovanie dopĺňajú výborné organizačné schopnosti, prehľad v administratívnych procesoch a ochota vždy nájsť čo najlepšie riešenie. Vďaka zodpovednému prístupu a osobnostnému napredovaniu má už na starosti aj administratívnu podporu obchodníka s cennými papiermi. Dnes tvorí podstatnú súčasť tímu na zabezpečenie plynulého chodu spoločnosti a vysokej spokojnosti klientov.

WEM OCP Team

Naším najvyšším cieľom je spokojnosť klienta. Preto tím Wealth Effect Management OCP kombinuje odborné znalosti s charakterom a ľudskosťou.

×

Kontaktujte nás

Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje spracúvané na základe tohto kontaktného formuláru spracúva prevádzkovateľ Wealth Effect Management, o.c.p., a.s. a sú spracúvané v len za účelom spätného kontaktovania. Údaje vo vyššie uvedenom rozsahu spracúvame po dobu 5 rokov odo dňa ich získania. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené pod kontaktným formulárom v Informácii o spracúvaní osobných údajov.

×
×