Investičné portfóliá

Spoločnosť Wealth Effect Management OCP sa zrodila z dlhoročného úsilia prinášať na slovenský trh finančné služby, ktoré umožnia transparentnú a efektívnu správu majetku. Klienti sú pre nás členmi rodiny a vyberáme pre nich riešenia, ktoré by sme odporučili tým najbližším.

WEM Equity US

Portfólio investuje do vybraného a obmedzeného počtu spoločností, resp. akcií na základe fundamentálnej analýzy. Výber spoločností podlieha úvodnému pred-výberu jednotlivých priemyselných sektorov, ktoré sú vybrané na základe ich potenciálu prekonávať celkovým rastom priemerný rast HDP USA. V rámci sektora sú následne vyselektované kľúčové firmy, ktoré by sa mali podieľať na raste vybraných sektorov najväčšou mierou.

WEM Balanced

Aktívne riadené portfólio WEM Balanced umožňuje klientom investovať do TOP amerických akciových titulov a zároveň optimalizovať riziko investovaním do kvalitných štátnych dlhopisov krajín eurozóny.

WEM Sovereign Bonds EUR

Geografické zameranie stratégie je výlučne na štátne dlhopisy vydané vládami krajín Eurozóny. Portfólio investuje do dlhopisov prostredníctvom tzv. ETF (Exchange Traded Fund). Portfólio by malo slúžiť investorom ako vhodná diverzifikácia pre ich investície (v prípade poklesu, alebo značnej volatility na kapitálových trhoch by si portfólio malo udržať svoju hodnotu relatívne stabilnú).

WEM Opportunities

Na pravidelnej báze poskytujeme našim klientom zoznam investičných odporúčaní, ktoré by mali v rámci polročného horizontu priniesť výnos, ktorý plne pokryje rizikovosť danej investície. Sú to predovšetkým krátkodobé tipy na, výrazne podhodnotené aktíva, ktoré sa znehodnotili vinou externých šokov, prípadne interne vyvolaných problémov. Ich vnútorná, tzv. fundamentálna hodnota však ostáva relatívne stabilná.

WEM Safe Haven

Toto portfólio bolo vytvorené pre potreby konzervatívnych klientov, ktorí majú záujem investovať do aktív s vysokou bezpečnosťou a zisk nie je ich prvoradým cieľom. Safe Haven investuje do dlhopisov Švajčiarskej federácie, Japonska a do zlata. Rast hodnoty portfólia je mierny, no stabilný a preto je ideálnym riešením na zabezpečenie majetku pred poklesmi.

×

Kontaktujte nás

Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje spracúvané na základe tohto kontaktného formuláru spracúva prevádzkovateľ Wealth Effect Management, o.c.p., a.s. a sú spracúvané v len za účelom spätného kontaktovania. Údaje vo vyššie uvedenom rozsahu spracúvame po dobu 5 rokov odo dňa ich získania. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené pod kontaktným formulárom v Informácii o spracúvaní osobných údajov.

×
×