Wealth Management

Rozumieme klientom na Slovensku a ich konzervatívnemu prístupu k investíciám a alokácií svojho majetku, kedy radi vyhľadávajú prebádané možnosti, dostatočnú diverzifikáciu a bezpečie.

Wealth Planning

Obzvlášť na Slovensku je služba profesionálneho a komplexného wealth managementu zatiaľ neznámym pojmom. Preto sa na začiatku pýtame našich klientov na ich ciele, ktoré následne analyzujeme spolu s celkovým investičným profilom klienta, jeho postoju k riziku a vypracuvávame vhodný plán na správu majetku. Na realizáciu plánu využívame intelektuálny kapitál spoločnosti a jej špecialistov. Ponúkame strategické umiestnenie majetku a zabezpečujeme širokú škálu investičných riešení zahŕňajúce akcie, dlhopisy a tématické investičné príležitosti. Pre klientov zaujímajúcich sa o služby investičného poradenstva ponúkame schopnosť zrealizovať obchody naprieč všetkými hlavnými globálnymi trhmi.

Široké spektrum služieb wealth managementu zahŕňa nielen investičné portfóliá, správu nehnuteľného majetku, firiem a podnikateľských projektov, investovanie do nových biznisov ale aj plánovanie dedičstva a zachovanie bohatstva pre ďalšie generácie či daňové a právne poradenstvo. A ako sa klientom plány menia, cez pozorné služby a osobné poradenstvo dokážeme ich správu majetku upravovať.

Wealth Structuring

Investičné portfóliá

Vývoj na finančných trhoch prináša rôzne zmeny, ktoré si vyžadujú neustále monitorovanie správy majetku. Poskytujeme individuálne investičné riešenia, ktoré stoja na profesionálnom prístupe a overených metódach investovania. Naši špecialisti analyzujú všetky triedy aktív na prípravu portfólií a riešení pri dlhodobej správe, ale aj cezgeneračnom prevode majetku.

Správa nehnuteľného majetku

Naše skúsenosti s poskytovaním poradenstva klientom v oblasti realitného plánovania ukazujú, že klienti často majú významnú časť svojho majetku v oblasti nehnuteľností a túto skutočnosť nepodceňujeme. Preto sme sa rozhodli zabezpečovať kompletný servis. Pomôžeme vám nielen s kúpou, prenájom či predajom jednotlivých nehnuteľností alebo celých investičných projektov, ale zabezpečíme aj profesionálny facility management.

Prezentácia

Daňové a právne poradenstvo

Poradenstvo pre fyzické i právnické osoby, ktoré pri správe väčšieho majetku musia myslieť aj na spleť daňových zákonov a optimalizácia nákladov, či už pri jednom subjekte, alebo viacerých. Správnym daňovým poradenstvom dokážeme optimalizovať klientovi príjmy alebo pomôžeme vyhnúť sa zbytočným komplikáciám. Tieto služby zabezpečujeme v súčinnosti s partnermi na najvyššej odbornej úrovni.

×

Kontaktujte nás

Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje spracúvané na základe tohto kontaktného formuláru spracúva prevádzkovateľ Wealth Effect Management, o.c.p., a.s. a sú spracúvané v len za účelom spätného kontaktovania. Údaje vo vyššie uvedenom rozsahu spracúvame po dobu 5 rokov odo dňa ich získania. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené pod kontaktným formulárom v Informácii o spracúvaní osobných údajov.

×
×